След от туши или краски сканворд 5 букв.

Недостаточно средств на аккаунте